Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem je od samotného vzniku spjata s Národním hřebčínem v Kladrubech nad Labem. Žáci – studenti – se kromě výcviku a praxe v dalších stájích pohybují přímo v Národním hřebčíně, kde se prakticky seznámí se vším, co se koní týká. Samozřejmostí je i výcvik přímo na starokladrubských koních…

 

 

Pohled do historie školy:

Areál školy se nachází v obci Kladruby nad Labem, přibližně 25 km západně od Pardubic, v malebné nížině na pravém břehu Labe. Historicky je toto území spjato s chovem koní nejstaršího a nejznámějšího hřebčína ve střední Evropě (oficiálně založen Rudolfem II. v roce 1579). Na území regionu byly v minulosti pořádány parforsní hony, které daly základ vzniku překážkových dostihů (Velká pardubická v roce 1874).

Krátké video o střední škole z roku 2012 můžete vidět právě teď:

    Na chovatelské a sportovní tradice navázal i vznik Středního odborného učiliště zemědělského v Kladrubech nad Labem v roce 1952. Z jednotřídní školy se postupem času stalo centrum vzdělávání, výcviku a výchovy žáků pro celou republiku. Škola původně sídlila v areálu kladrubského hřebčína, od roku 1978 se přestěhovala do vlastních prostor nově vybudovaného areálu. Chov koní a jezdectví zůstávají hlavní náplní osnov v nepřetržité řadě až do dnešních dnů.
    Za dobu trvání školy prošla celá řada pozdějších odborníků chovu koní a jezdců různých jezdeckých disciplín. Absolventi působí úspěšně na kolbištích snad všech jezdeckých disciplín, westernového ježdění, na dostihových drahách ( několik  vítězů Velké pardubické) i v soutěžích vozatajských.V tomto ohledu je působnost školy ojedinělá. Žádné jiné vzdělávací zařízení v ČR podobné možnosti nemá. Za 60 let připravila škola více než 2200 absolventů a celá řada z nich se stala pojmem v koňském světě doma i v zahraničí. Podívejte se na naše video ( nahoře na stránce Aktuality) – seznámíte se blíže s některými z nich.
V roce 2012 úspěšně bojoval o první místo  mezi českými jezdci překážkových dostihů náš absolvent pan Jaroslav Myška.
Průlet několika událostmi SŠCHKJ:

Nepřerušených šedesát let  trvání jednooborové školy prověřilo oprávněnost její  existence a prokázalo  životaschopnost i v současných složitých podmínkách. Zájem o naše absolventy z řad nejen domácích ale i zahraničních chovatelů (Německo, Rakousko, Itálie, Velká Británie, Irsko, USA a další) prokazuje správnost dlouhodobé orientace školy na jeden obor se snahou vytvořit pro žáky učební podmínky, které je co nejlépe připraví na přechod do praktického života. Desítky absolventů působících v zahraničí jsou dokladem, skutečnosti, že škola svým významem přesáhla hranice republiky.

V současné době má Střední škola chovu koní a jezdectví  ve 3 ročnících zhruba 120 žáků oboru Jezdec a chovatel koní.  Je komplexním vzdělávacím zařízením, s moderně vybavenými učebnami, plně obsazeným domovem mládeže, školní jídelnou, tělocvičnou, multifunkčním hřištěm a jezdeckou halou. Teoretická výuka a výchova mimo vyučování probíhá výhradně v budovách v Kladrubech nad Labem. Odborný výcvik je zajišťován především ve spolupráci s Národním hřebčínem Kladruby nad Labem, Šlechtitelským chovem koní Kubišta s.r.o. Měník, sportovní a dostihovou stájí Vasury Kolesa, ERC Mnětice a dalšími významnými chovy a stájemi. Škola spolupracuje i s dalšími organizacemi a pomáhá zajišťovat řadu akcí jako výstavy koní v Pardubicích , Lysé nad Labem, Praze. Žáci vystupují na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích a zúčastňují se příprav a organizačního zajištění řady závodů ať již vozatajských, skokových nebo drezurních.

Více informací a konatkty na střední školu naleznete na webových stránkách www.skola-kladurbynl.cz

Děkujeme, že sdílíte tuto stránku mezi své přátele!

 

Zdroj informací o historii střední školy – oficiální web SŠCHKJ

 

 

Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem
%d blogerům se to líbí: